THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
Thông tin

Thông tin nhân vật sdffgfhjk

Thông tin
BM
Tên nhân vật sdffgfhjk
Lớp nhân vật Dark Knight
Cấp 400
MasterLevel 0
Resets 500
Tái sinh 0
PK Cấp PK lvl (3)
Bản đồ hiện tại Lorencia (139 x 133)
Trạng thái Offline Offline
Trang bị
 
Loading...