THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
Thông tin

Thông tin nhân vật RFFFFFFF

Thông tin
BM
Tên nhân vật RFFFFFFF
Lớp nhân vật Rage Fighter
Cấp 317
MasterLevel 0
Resets 28
Tái sinh 0
PK Cấp PK lvl (3)
Bản đồ hiện tại Lorencia (144 x 130)
Trạng thái Offline Offline
Trang bị
 
 
 
 
 
 
Loading...