THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
Thông tin

Thông tin nhân vật MGGGGGG

Thông tin
BM
Tên nhân vật MGGGGGG
Lớp nhân vật Magic Gladiator
Cấp 300
MasterLevel 0
Resets 20
Tái sinh 0
PK Cấp PK lvl (3)
Bản đồ hiện tại Lorencia (134 x 127)
Trạng thái Offline Offline
Trang bị
 
 
Loading...