THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
Thông tin

Thông tin nhân vật Effffff

Thông tin
BM
Tên nhân vật Effffff
Lớp nhân vật Hight ELF
Cấp 1
MasterLevel 0
Resets 22
Tái sinh 0
PK Cấp PK lvl (3)
Bản đồ hiện tại Noria (182 x 101)
Trạng thái Offline Offline
Trang bị
 
 
 
Loading...