THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
Thông tin

Thông tin nhân vật DKKKKKKKK

Thông tin
BM
Tên nhân vật DKKKKKKKK
Lớp nhân vật Magic Gladiator
Cấp 300
MasterLevel 0
Resets 22
Tái sinh 0
PK Cấp PK lvl (3)
Bản đồ hiện tại Noria (157 x 115)
Trạng thái Offline Offline
Trang bị
 
 
 
 
 
 
Loading...