THỜI GIAN CHỜ MỞ CỬA MÁY CHỦ MỚI Hồi sinh
Chào mừng,
Chọn ngôn ngữ :
ru
    Giờ server:  
Thông tin

Thông tin nhân vật 13123sdfd

Thông tin
BM
Tên nhân vật 13123sdfd
Lớp nhân vật ELF
Cấp 212
MasterLevel 0
Resets 21
Tái sinh 0
PK Cấp PK lvl (3)
Bản đồ hiện tại Lorencia (136 x 130)
Trạng thái Offline Offline
Trang bị
 
 
 
 
 
 
 
Loading...